Integriteitscode Alida Lucia Wolters

Integriteitscode

Veiligheid, vertrouwen en verbinding

Waarom een integriteitscode?

Ik, Alida Lucia Wolters, vind veiligheid en vertrouwen de belangrijkste aspecten in het werk dat ik aanbiedt en waarbij ik vrouwen - vanuit verbinding - bij hun diepste processen mag ondersteunen. Daarom heb ik een integriteitscode opgesteld, waarin duidelijk en helder wordt aangegeven wat je van mij en van de trainers en spaceholders die voor mij werken mag verwachten. Ook wordt duidelijk en helder wat we vooral niet doen en wat jouw rol als deelnemer is.


Het centrale uitgangspunt is dat ik een veilige ruimte biedt waarin vrouwen volledig zichzelf kunnen zijn en waar ruimte is om te ontdekken waar oude (opgeslagen) pijn en emotionele blokkades zich bevinden en hoe deze doorbroken kunnen worden, zodat de vrouwen zichzelf én hun bedrijf kunnen ontwikkelen op een manier die bij hen past.

Uitgangspunten

Alida Lucia Wolters - Pictogram

1. Dogma vrij

De begeleider begeleidt niet vanuit een dogma. Er is een spirituele setting en er wordt gewerkt met een methodiek met een duidelijk doel. De deelnemer is vrij om spiritualiteit of religie op haar eigen wijze te beleven. Ik heb als uitgangspunt dat ieder mens een ziel heeft, dat haar verbindt met dat wat groter is. Hoe je de spirituele verbinding met het Goddelijke noemt is voor ons niet belangrijk, maar zullen we zeker respecteren. Eenheid in diversiteit is ons uitgangspunt. De deelnemer mag zijn of haar eigen normen en waarden gaan ontdekken in een veilige setting.
Alida Lucia Wolters - Pictogram

2. intimiteit

Er zijn voor begeleider en deelnemers grenzen betreffende de intimiteit. Alles wat niet de intentie heeft van professionele begeleiding binnen de setting van alidaluciawolters.nl is niet toegestaan. Het werk van de begeleider kenmerkt zich ook door fysiek contact en aanrakingen. Dit contact behoort vertrouwen en ontspanning te geven en vanuit deze ontspannenheid kan de deelnemer intense emotionele processen aangaan. We zijn ons ervan bewust dat onze setting afwijkt van wat gebruikelijk is in een reguliere therapeutische setting, waarin fysieke afstand tussen cliënt en therapeut gebruikelijk is. Specifiek in het geval van diepe innerlijke reizen bieden we fysiek/lichamelijke ondersteuning zodat de deelnemer gerustgesteld wordt in haar diepste angsten en het trauma kan verwerken wat daaronder verscholen ligt. Wij zijn bij je zolang je ons nodig hebt en gaan weer bij je weg als je het proces zelf aan kan. Dus wat we specifiek niet doen is seksuele toenadering zoeken/handelingen verrichten op de mond kussen, het aanraken van intieme lichaamsdelen of langer bij iemand blijven dan voor haar proces noodzakelijk is. De deelnemer haar veiligheid en proces staan boven alles en de begeleiding dient hierop afgestemd te zijn.
Alida Lucia Wolters - Pictogram

3. De behoefte van de deelnemer

Er wordt geluisterd naar de behoefte van de deelnemer en deze behoefte wordt gerespecteerd. Als een persoonlijke behoefte van een deelnemer niet strookt met het doel van de ceremonie wordt deze vriendelijk en duidelijk beargumenteerd begrensd. Duidelijk moet zijn dat hier geen sprake is van willekeur of machtsgebruik, maar vanuit het oogpunt van het bewaken van de veilige setting en het proces van de deelnemer. De begeleider staat ten dienste van het proces van de deelnemer.
Alida Lucia Wolters - Pictogram

4. Een accepterende houding

De begeleider heeft een accepterende en begrenzende houding. Alles kan en mag er zijn. Begeleiders voelen wat nodig is bij de deelnemer en geven ook grenzen aan met betrekking tot de veiligheid voor een ieder.
Alida Lucia Wolters - Pictogram

5. De rol van de begeleider

De begeleiders zijn allen goed opgeleid. Ceremonieleiders zijn mensen die jarenlang ervaring hebben in begeleiden en veelal ook op professioneel gebied opgeleid en werkzaam zijn op het vlak van hulpverlening en/of persoonlijke ontwikkeling. De kern van het werk van de begeleider is om de deelnemer naar haar kern/essentie te brengen en om met specifieke technieken dit proces te faciliteren. Veiligheid en vrijheid staan hierbij centraal. De begeleider is de spaceholder die waakt over de deelnemer, zodat de deelnemer los kan laten en tot overgave kan komen. De begeleiders zijn zich altijd bewust van de rol die ze hebben en bieden de deelnemer veiligheid. Als de deelnemer op reis gaat, valt de deelnemer onder de verantwoording en bescherming van de begeleider(s). De begeleider is uitstekend in staat zijn of haar eigen processen te dragen. De begeleider houdt de communicatie open, zowel naar zichzelf als naar de teamleden. De begeleider heeft de bereidheid om naar zichzelf te kijken en is zichzelf bewust van de menselijke processen. Er is sprake van een open houding en hart binnen het team van de begeleiders, met als centrale thema afstand en nabijheid en de afstemming hierin naar de deelnemer toe. De begeleider is zichzelf bewust van zijn of haar rol als begeleider. Als begeleider ben je onlosmakelijk onderdeel van de groep en van het proces. De begeleider is stevig geaard en begeleidt NIET onder invloed van een geestverruimend middel.

Alida Lucia Wolters - Pictogram

6. de vrijheid van de deelnemer

De deelnemer mag altijd, na het deelnemen aan een ceremonie, 1:1 consult, groepsprogramma of jaartraining terugkoppelen wat hij of zij als niet prettig heeft ervaren (feedback). Of contact zoeken met Alida Lucia Wolters wanneer de deelnemer vastloopt in haar reis.
Alida Lucia Wolters - Pictogram

7. Nazorg

De deelnemer heeft de mogelijkheid tot nazorg, dit is in ieder product wat alidaluciawolters.nl aanbiedt opgenomen. Want een proces duurt langer dan een sessie, een ceremonie, een groepsprogramma of een jaartraining. Is er aanvullend op de geboden nazorg meer nodig, dan kunnen aanvullende integratiesessies worden gefaciliteerd, tegen een redelijke vergoeding.
Alida Lucia Wolters - Pictogram

8. De donkere kant is welkom

De deelnemer mag zichzelf laten zien in verbinding met anderen. Zij is welkom. Ook de kanten van de deelnemer die zij niet graag wil laten zien of de kanten waar zij zich voor schaamt. Je bent wie je bent met je lichte en je donkere kanten. Dit geldt voor zowel de deelnemer als de begeleider. De begeleider heeft een ondersteunende functie; doordat zij zelf vergelijkbare processen heeft doorgemaakt, kan zij de deelnemer ondersteunen om verstoten schaduwkanten te ontdekken, te zien en te omarmen. Dit is het doel van Alida Lucia Wolters en in onze setting de betekenis van heelwording.
Alida Lucia Wolters - Pictogram

9. afstand en nabijheid

Zowel de deelnemer als de begeleider ervaart haar eigen grenzen en behoeften. Het afstemmen met elkaar is hierin belangrijk.
Alida Lucia Wolters - Pictogram

10. overdracht en tegenoverdracht

Als begeleider ben je jezelf bewust van de dynamiek van de overdracht en tegenoverdracht. De begeleider stelt zichzelf continu de vraag: Handel ik vanuit een eigen behoefte of vanuit de behoefte van de deelnemer?
Alida Lucia Wolters - Pictogram

11. De begeleider kan goed zorgdragen voor haar eigen processen

De begeleider is heel goed in staat om zorg te dragen voor haar eigen processen. De deelnemer kan hierdoor volledig ontspannen en zich aan het proces overgeven.
Alida Lucia Wolters - Pictogram

12. Grenzen

Zowel de begeleider als de deelnemer ervaren grenzen. De deelnemer bepaalt zelf de vorm van fysiek contact die zij aan wil gaan. De deelnemer kiest er bewust voor om een innerlijke reis te maken en diep in proces te gaan. De begeleider helpt in deze ontdekkingstocht en bewaakt veiligheid en grenzen ter bescherming van de deelnemer en mededeelnemers. Het ‘nee’ van een begeleider is bindend en dient opgevolgd te worden. Echter het ‘nee’ en nu was het voldoende qua tijd om bij me te zijn om me te ondersteunen vanuit de deelnemer, is ook bindend. De deelnemer bepaalt hoe lang hij begeleiding nodig heeft en welke vorm van begeleiding.